Medezeggenschap voor cliënten

handen omhoog

 

Cliëntenmedezeggenschap gaat over cliëntentevredenheid, de kwaliteit van zorg, algemene regelingen voor cliënten.  De medezeggenschap heeft een signalerende functie.

Van belang is dat cliëntervaringen gehoord èn benut worden in de hele organisatie. Als cliënt zie je soms heel scherp hoe zaken anders of beter kunnen. Je kunt vanuit je eigen ervaring reageren op plannen of verbeteringen voorstellen voor onderwerpen die voor jou en je mede-cliënten belangrijk zijn. Zo komen gezichtspunten naar voren die anders misschien over het hoofd waren gezien.

Deelnemen aan de cliëntenmedezeggenschap?

 Wil jij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van begeleiding en/of een goed leef- en woonklimaat? Dan kun je je aanmelden als panellid en/of projectgroep lid. Vacatures voor clusterplatformleden worden op deze website geplaatst.

Panellid worden?

Als panellid wordt incidenteel je mening gevraagd over bepaalde onderwerpen. Je kan worden uitgenodigd voor een bijeenkomst of per mail, post of telefonisch worden benaderd om je mening te geven. De mogelijkheid bestaat om anoniem deel te nemen.

Projectgroeplid worden?

Als projectgroeplid werk je op oproepbasis. Als er voor een bepaald onderwerp een projectgroep wordt gestart, word je benaderd of je geïnteresseerd bent in het onderwerp en wilt deelnemen aan het project. Een projectgroep is tijdelijk, zij komt een aantal keer bij elkaar; er wordt een plan van aanpak gemaakt, mogelijk worden locaties bezocht.

Clusterplatform lid worden?

Een clusterplatform lid vertegenwoordigt een locatie of groep cliënten. Het platform is de gesprekspartner van een clustermanager. Onderwerpen vanuit de organisatie die het cluster betreffen worden met de clustermanager besproken. Belangrijk is dat informatie, vragen vanuit de achterban bespreekbaar worden gemaakt bij de clustermanager. Daarnaast biedt het platform gelegenheid om ervaringen te delen en ideeën over te nemen.
Als clusterplatform lid ben je direct betrokken bij het vormgeven van de medezeggenschap op jouw locatie.

Centrale cliëntenraad lid worden?

Leden van de centrale cliëntenraad zijn gekozen afgevaardigden van de clusterplatforms. De centrale cliëntenraad is daarmee een afspiegeling en vertegenwoordiging van alle cliënten van het RIBW K/AM.
De centrale cliëntenraad is de gesprekspartner van de raad van bestuur.

Steunpunt cliëntenmedezeggenschap (CMZ)

  • Het steunpunt bestaat uit drie ondersteuners en twee cliënten.
  • Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie en het faciliteren van de medezeggenschap op centraal en cluster niveau en daar waar nodig op lokaal niveau. Het steunpunt inventariseert, informeert en ondersteunt de cluster platforms en de centrale cliëntenraad.
  • Op locatieniveau kan advies en ondersteuning gegeven worden om medezeggenschap op maat te organiseren.
  • Adviesaanvragen vanuit het management en voorstellen vanuit cliënten kunnen ingediend worden bij het steunpunt. Daar wordt gekeken op welke manier en waar deze behandeld worden.

Het steunpunt is bereikbaar voor iedereen die te maken heeft met RIBW K/AM.

Contact:

Steunpunt CMZ
Kantoor RIBW K/AM
Stationsplein 110
2011LN Haarlem
Tel: 088-2148036
Mail: steunpuntcmz@ribw-kam.nl

Schema CMZ

Co Hofman

Co Hofman is lid van de Centrale Cliëntenraad (CCR). Hij kan er slecht tegen als dingen voor hem beslist worden. Een motivatie om zich in te zetten voor de CCR.

Ik denk dat het goed is dat cliënten en ervaringsdeskundigen nog vaker hun perspectief naar voren brengen. Zij kunnen lezingen houden over hoe het voelt om een bepaalde kant te worden opgedrukt. Dat geeft voor iedereen meer bewustwording over het eigen gedrag.