Familie- en naastbetrokkenen

familie- en naastbetrokkenen

RIBW K/AM gaat uit van de kracht van de cliënt en maakt gebruik van alle andere krachten rondom de cliënt: familie, vrienden, collega’s, buren, lotgenoten, vrijwilligers en andere zorgaanbieders.

Je bent als familielid of naastbetrokkene (partner, vriend, vriendin) belangrijk. Je staat immers je naaste bij  en bent tot steun zijn bij het herstel. Omgekeerd kun je behoefte hebben aan informatie en steun vanuit RIBW K/AM. Het is niet altijd gemakkelijk om een familielid, partner of vriend(in) te hebben met een psychische beperking. Misschien maak je je zorgen om hem of haar, of zit je met vragen. Daarom betrekken wij je graag bij de begeleiding als dat kan.  Wij zetten ons in voor een goede samenwerking tussen de naaste en de begeleider.

Wat mag je verwachten?

RIBW K/AM heeft een familiebeleid, waarin staat beschreven waarom en hoe wij familie en naastbetrokkenen betrekken bij de begeleiding van de cliënt en de ontwikkelingen binnen de organisatie. Klik hier voor het familie- en naastbetrokkenenbeleid. Bij het beleid hoort een werkdocument Op elke locatie zijn medewerkers werkzaam die extra oog hebben voor de uitvoering van het familiebeleid: de aandachtfunctionaris familiebeleid. Zij komen eens per kwartaal bij elkaar om kennis te delen en voor deskundigheidsbevordering. Klankbordgroep Familie en Naastbetrokkenen

RIBW K/AM heeft eenklankbordgroep Familie en Naastbetrokkenen. Deze groep adviseert het bestuur en management en geeft desgevraagd haar mening over beleidszaken. De klankbordgroep komt eens per 6 weken bij elkaar.

Familievertrouwenspersoon

RIBW K/AM heeft een familievertrouwenspersoon. Heeft u het gevoel dat u onvoldoende gehoord wordt of niet de informatie krijgt waaraan u behoefte heeft of onvoldoende betrokken wordt bij de begeleiding. Neem dan contact op met de familievertrouwenspersoon.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden en wil  je een klacht indienen.  Maak dan gebruik van klachtenregeling voor familie en naastbetrokkenen.

RIBW K/AM werkt veel samen met andere partners die als taak hebben familie en naastbetrokkenen te ondersteunen. Klik hier voor meer informatie.

In deze tijden van Corona heeft de Stichting Familievertrouwenspersonen (lsvp) een extra nieuwsbrief uitgebracht om aandacht te vragen voor de naasten van de cliënt. Ook verwijzen zij naar diverse corona-webpagina’s voor naasten van mensen met psychische en verslavingsproblematiek. Lees meer in Corona-nieuws. Via de website van de lsvp kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief
Tandem – Centrum voor Mantelzorgondersteuning Het zijn moeilijke tijden voor mantelzorgers, nu we afstand moeten houden van elkaar. Tandem merkt dat persoonlijke aandacht voor mantelzorgers nu extra belangrijk is. Daarom zijn zij op dit moment telefonisch langer bereikbaar. Even contact met iemand die vraagt hoe het gaat kan vaak al zoveel helpen. Ook zijn ze WhatsApp-groepen gestart speciaal voor mantelzorgers. Dit kan verlichting bieden. Zij blijven dichtbij, juist nu! Tandem is momenteel op werkdagen tussen 8.30 en 21.00 uur bereikbaar voor een luisterend oor of advies. Nieuw zijn de WhatsAppgroepen voor contact met andere mantelzorgers Meer weten Voor vragen over het familie- en naastbetrokkenenbeleid? Neem contact op met Ria van Breukelen, beleidsmedewerker Zorg & Innovatie. Mail: r.vanbreukelen@ribw-kam.nll of telefoon (088) 214 80 56 / (06) 41 34 61 98.W