Activiteiten

Kunst voor amateurs

Samen muziek maken, sporten, creatief bezig zijn of koken. Er zijn vele vormen van dagbesteding binnen en buiten RIBW K/AM. Soms is het een opstap naar (vrijwilligers)werk.

Dagbesteding tijdens Corona

Op dit moment zitten veel mensen thuis, missen hun dagelijkse bezigheden, het werk, en sociale contacten. Het is goed om de dag met iemand door te kunnen spreken en te kijken hoe toch de structuur vastgehouden kan worden.  Ons team Trajectcoaching zorgt hiervoor door ideeën te verzamelen voor cliënten en hun begeleiders. Lees meer in het overzicht 

Activering

Bij activering kijken we altijd of er mogelijkheden zijn om aan te sluiten bij het reguliere aanbod. Daarnaast bieden wij op sommige plekken speciale dagbesteding voor specifieke groepen. En een aantal activiteiten hebben wij met en voor cliënten ontwikkeld:

Projecten en dagactiviteiten worden op verschillende manieren gefinancierd. Soms is hiervoor een eigen bijdrage verschuldigd of een zorgtoekenning door de gemeente.

Eigen bijdrage

Vanaf 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt ieder huishouden een eigen bijdrage van maximaal € 19 per maand voor hulp of ondersteuning.

Zie voor meer informatie de pagina Financiering, onderdeel activering.