Niet tevreden?

Onze medewerkers doen hun best om zo goed mogelijk te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Of je maakt in je woonomgeving iets vervelends mee. Vertel het ons! Wij nemen iedere melding van een klacht of incident serieus en zien die als een kans om ons werk te verbeteren.

Klacht indienen?

Heb je echt al van alles gedaan en geprobeerd, en dat zonder resultaat? Zonder dat je het gevoel kreeg serieus genomen te zijn? En wil je dan nu echt een klacht indienen via de officiële regeling klachten en incidenten?
Lees dan eerst de klachtenprocedure om zo snel en makkelijk een klacht in te dienen.

Vragen?

Voor vragen over de klachtenregeling kun je altijd terecht bij uw persoonlijk begeleider. Hij of zij kan je ook helpen bij het invullen van het het klachtenformulier

Onderdeel van ons klachtenbeleid is het reglement van de externe klachtencommissie: klik hier voor het reglement.

Cliëntvertrouwenspersoon

Praat je liever in vertrouwen met een onafhankelijk persoon? Dan kun je terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon, Annemarieke Hoogland. Wat je haar vertelt, blijft geheim.
De cliëntvertrouwenspersoon geeft  advies en informatie en kan bemiddelen bij conflicten.

e-mail: a.hoogland@ribw-kam.nl
telefoon: 06-53781175 (maandag, vrijdag en woensdagochtend)

Annemarieke Hoogland, de vertrouwenspersoon
Annemarieke Hoogland, de cliëntvertrouwenspersoon.

Lees  de flyer met meer informatie.