Wetten en regels

WMO

Leuk of niet? Als je begeleid wordt via RIBW K/AM krijg je te maken met wetten en regels die de overheid, vaak via de  gemeente, aan ons stellen. Bijvoorbeeld via de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) of de Wlz (Wet langdurige zorg). Deze pagina wordt nog uitgebreid. Meer vragen over rechten en plichten? Vraag het je begeleider. 

Wmo

Als je begeleiding krijgt en/of bij ons woont is de kans heel groot dat dit gefinancierd wordt vanuit de Wmo.  Wmo is een afkorting van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet heeft als doel  om je te helpen, zodat je zo zelfstandig mogelijk kan wonen en deel kunt nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Lees meer op de site Zorgwijzer
 

Wlz

Als voortdurend intensieve zorg nodig hebt,  dan kom je misschien in aanmerking voor financiering via de Wet langdurige zorg (Wlz). In 2020 zijn er bij RIBW K/AM ongeveer 250 cliënten die hiervoor in aanmerking komen. Je begeleider heeft wellicht het gesprek daarover al met je gevoerd. Maar informatie vind je op de site Zorgwijzer. Meer lees je ook in onze praatplaat over de Wlz