Vitaal verder

“Gezondheid is het vermogen van mensen om zich aan te passen en regie te voeren over hun eigen welbevinden, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven.”
(Machteld Huber)

Bovenstaande woorden vormen de basis voor de missie en visie van RIBW K/AM.

RIBW K/AM (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden) begeleidt jou om actief en betekenisvol deel uit te maken van de maatschappij. Kenmerk van onze aanpak is dat we aansluiten bij jou diepere menselijke behoeften.

Bij Vitaal verder draait het om:

  • gezien en gehoord worden
  • grip hebben op je leven
  • de dingen doen die belangrijk voor je zijn
  • je dagelijks welbevinden